Verbinding met de gewesten

Vlaams gewest

Vanaf 1 januari 2023 zijn erkende technici (L, GI of GII) en geschoolde vakmannen verplicht om de uitvoering van de keuring voor eerste ingebruikname of het onderhoud van een centraal stooktoestel online te registreren in Vlaanderen
 
 De registratie gebeurt binnen één maand na uitvoering van de keuring of het onderhoud via de webtoepassing van het VEKA (Vlaams Energie-en Klimaatagentschap). De persoon die de werken uitvoerde of een persoon die de uitvoerder aanstelt dient de online melding te volbrengen. Onder andere de kenmerken van het toestel, plaats en datum van uitvoering, beoordeling werking en het erkenningsnummer dienen gemeld te worden.


Momenteel heeft de webtoepassing van het VEKA geen mogelijkheid voorzien om te connecteren met digitale tools zoals Testo  Pro+. Deze connecties zouden ter beschikking komen in de loop van 2023. We willen onze Testo Pro+ gebruikers wel optimaal ondersteunen. 

Vanaf begin 2022 voorzien wij een handig rapport binnen Testo Pro+ waarmee u snel alle nodige info kan oproepen die u nodig heeft voor de webtoepassing van het VEKA.

Brussels gewest

In 2023 worden de maatregelen voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ verder aangepast. Vanaf heden is men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht om alle verbrandingsattesten via e-mail te bezorgen aan ‘Leefmilieu Brussel’. Dit geldt voor alle verbrandingsattesten bij oplevering en periodieke controle van verwarmingsketels + de diagnose: conform of niet-conform.


Vanaf midden 2023 zullen er digitale connecties bestaan om deze attesten automatisch via Testo Pro+ aan Leefmilieu Brussel door te sturen.

Mijn bedrijf is meer dan een baan. Bij elk nieuw project zorg ik dat het past bij mijn waarden, zodat ik zeker weet dat ik geweldige resultaten kan leveren.

WAALS GEWEST

 

In Wallonië is er momenteel geen verplichting om attesten door te sturen naar het gewest.